Mali Iđoš je završen, neka se pripremi Bački Sokolac

Danas smo završili posao započet 2019. godine.

Završili smo kako smo i započeli, zajedno sa članovima udruženja MS Mala Bačka iz Bačke Topole.

Podigli smo drvored na deonici između Bačke Topole i Malog Iđoša, sa leve i desne strane, pored državnog puta IIA-100.

Obaveza svih je da u narednim godinama pazimo na ova stabla, kako bi ostala onima koji dolaze posle nas.

Sve sadnice se zaštićene od divljači, ostalo je na ljudima.

Da se ne stidimo pred decom i unucima šta smo im ostavili.

Da podsetimo kako je tekla ova akcija.

Prvo smo dobili saglasnost JP Putevi Srbije za podizanje drvoreda, zatim mišljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode o izboru biljne vrste, načinu sadnje i svega ostalog što je u njihovoj nadležnosti i na kraju informacije iz JP za građevinsko zemljište iz Bačke Topole o instalacijama na tom potezu, širini koridora…

Znajući koliko nas je i šta možemo (finansije, volonteri, održavanje) odlučili smo da drvored zasadimo u tri naredne godine.

U oktobru 2019. godine organizujemo prvu akciju prikupljanja elektroskog otpada, a u novembru sadimo na prvoj deonici.

U oktobru 2020. godine organizujemo drugu akciju prikupljanja elektronskog otpada, a početkom decembra sadimo na drugoj deonici.

2020. godine akciju je podržala i Opština Bačka Topola, obeleživši koridor, kako niko ne bi bio u dilemi da li sadimo na državnoj zemlji ili ulazimo u privatne posede.

Oktobar 2021. godine, treća akcija prikupljanja e – otpada, novembar, sadimo poslednju deonicu i završavamo drvored.

Stabla koja budu uništena ili se iz drugih razloga osuše, periodično ćemo zanavljati, a u letnjem periodu redovno zalivati.

JP Komgrad nam je omogućio da vodu točimo na gradskom hidrantu.

 

 

Podelite sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on whatsapp

Leave a Reply