Bosutske šume – najveći kompleks lužnjačkih šuma u Evropi

Bosutske šume se nalaze u jugozapadnom delu Srema, na tromeđi Republike Srbije, Hrvatske i Rublike Srpske. To je najveće područje nizijske šume hrasta lužnjaka u Srbiji, a zajedno sa Spačeskim šumama u Republici Hrvatskoj sa kojima čine jedinstvenu celinu, ovo je najveće područje lužnjakove šume u Evropi.
Bosutske šume obuhvataju površinu oko 16.000 hektara. Prostiru se oko sliva reke Bosut sa pritokama i obuhvataju kompleks hrastovih šuma, nizijskih. Šume obuhvataju prostor između Jamene, Morovića, Višnjićeva i Sremske Rače.

Predstavljaju jedan od dva stroga rezervata prirode na području Vojvodine.

U Šidu, ove šume predstavljaju izuzetnu lepotu kojom opština može da se pohvali. Ono što je takođe značajno za opštinu jesu ekosistemske usluge koje pruža. Mogu značajno doprineti ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Nikola Stojnić, orintolog, kaže, „Bosutske šume u nekim delovima imaju čak odlike nizijskih prašuma. Pronađene su biljne vrste za koje se smatralo da su izumrle još pre 50 godina, a trenutno u šumama obitava čak 156 vrsta ptica. Poseban značaj Bosutskih šuma šidska opština je uvidela pre četiri godine, kada se izlila Sava kod Jamene“.

 

Podelite sa prijateljima

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *