Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)

ŠIMŠIROV PLAMENAC (Cydalima perspectalis)

Šimširov plamenac je štetočina šimšira, koja potiče iz Azije. Prvi nalaz u Evropi je zabeležen 2006. godine u Nemačkoj.
Veoma brzo se proširio po evropskim zemljama (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Danska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Turska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Češka Rapublika, Crna Gora i Švajcarska).

Biljke kojima se hrani su šimšir (Buxus spp.), božikovina (Ilex aquifolium L.) i japanska kurika (Euonymus spp.).

U Srbiji je registrovan krajem 2014. godine na šimširu na pojedinim lokalitetima na području Beograda, od kada se sprovodi poseban nadzor od strane Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Uočenu pojavu naglog sušenja šimšira i drugih biljaka domaćina na zelenim javnim površinama građani mogu prijaviti nadležnim JKP Gradskog zelenila radi preduzimanja mera u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja šimširovog plamenca.

PREPORUČENE MERE

* Redovni pažljivi pregledi biljaka šimšira i drugih biljaka domaćina i to razmicanjem grana i pregledom donje trećine biljke, jer prve štete od mlađih stadijuma gusenica nastaju u unutrašnjosti žbuna šimšira;

* Ukoliko dođe do infestacije, biljke treba orezati (infestirane grane mogu da se skrate 10%, ali zahvat može da bude jači u zavisnosti od intenziteta napada, ako su gusenice obrstile lišće i pojele koru sa grana, onda se seče do dela grane na kojem je kora očuvana);

* Orezane biljne delove na bezbedan način spaliti ili ukloniti iz vrta, da bi se sprečilo dalje širenje;

* Mehaničke mere odnose se na sakupljanje i uništavanje gusenica, lutki i jaja koja su položena na naličje lista u grupicama (preporučljivo za privatne vrtove sa nekoliko biljaka šimšira);

* Ispiranje žbunova šimšira mlazom vode pod velikim pritiskom (kompresorom). Nakon ispiranja gusenice se moraju pokupiti i uništiti.

NAPOMENA:

Na osnovu iskustava drugih zemalja hemijsko suzbijanje insekticidima se pokazalo efikasnim preparatima na bazi bakterije Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Suzbijanje hemijskim preparatima je efikasno kada su gusenice mlađe i dok nema paučine Insekticidi sa specifičnim načinom delovanja mogu redukovati i starije stupnjeve gusenica. Treba izbegavati neselektivne insekticide i samo izuzetno se mogu primeniti u slučaju ekstremno visoke populacije posle obaveznog orezivanja i ako je to jedini uslov da se sačuva šimšir od uzastopnih defolijacija. Hemijsko tretiranje insekticidima mora se vršiti na propisan način u skladu sa posebnim Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za zaštitu bilja

 

Podelite sa prijateljima

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *