Više drvoreda + više grabljivica = manje sitnih glodara = manje otrova = manje troškova

Jastreb mišar nastanjuje obode šuma i otvorena polja. Najviše živi na ivicama šuma, u šumarcima ili šumskim pojasevima okruženim travnim, obradivim ili poljoprivrednim površinama.

Najčešće se viđaju na vrhu drveta, ograde ili stene, ili kako jezde nebom na različitim visinama. Mogu stajati i na zemlji, dok se hrane. Veoma su teritorijalne ptice.

Jastreb mišar gradi velika gnezda od štapova, granja i lišća na visinama od 3 do 25 m.
 
Ishrana: Njegova glavna hrana se sastoji od svih vrsta miševa, pacova, hrčaka, voluharica, žaba, skakavaca i drugih insekata.
 

Ishrana: Vetruška se hrani sitnim glodarima, poljskim miševima i voluharicama, a ukoliko njih nema loviće sitne ptice poput vrabaca, senica ili štiglica. Lovi na karakterističan način tako što lebdi u vazduhu osmatrajući plen na zemlji a onda se naglo spušta na nižu visinu, gde ponovo zastaje, da bi još jednom osmotrila plen a zatim krenula u finalni napad i konačno ga ulovila.

Vetruška je veoma korisna ptica, jer, kao i sova, gradove oslobađa velike količine glodara.

Staništa utina su uglavnom otvoreni tereni uz rubove šuma, drvorede, parkove, voćnjake ili manje grupe drveća, kao i poluotvorene šume i zabrani.

Ishrana: Utina najčešće lovi plen u niskom letu, pored živica ili ruba šume, ređe sa osmatračnice. Skorija istraživanja u Srbiji, pokazala su da je njihova osnovna hrana mali glodari (poljske voluharice i miševi). Tokom jedne godine, utine, samo u Vojvodini pojedu više od 500 tona glodara!

 

Podelite sa prijateljima

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *